facebook instagram

Volejte
602 319 589

Vítáme Vás na našich nových stránkách.
 

O nás

Společnost AGENCY REAL SERVIS s.r.o. ( dále jen ARS ) vznikla v roce 2008 transformací fyzických osob podnikajících v oboru ochrany osob a majetku, zajištění kompletních úklidových prací a instalací bezpečnostních systémů už od roku 1991. Tato společnost je zajištěna 100% českým kapitálem a své služby poskytuje dle předpisů a právních norem platných v České republice.

Svými pracovníky zajišťuje ostrahu a ochranu majetku fyzických a podnikatelských subjektů všech velikostí a typů i v nepřetržitých provozech. Souběžně s prováděním ostrahy je zajišťována i funkce protipožárních hlídek v budovách a areálech.

Po vzájemné dohodě se zákazníkem zajišťuje instalaci zabezpečovacích a monitorovacích systémů na místech se zvýšenými bezpečnostními riziky (jako jsou např. pokladny, výpočetní technika, cenné nebo zdraví nebezpečné materiály). Těmito systémy je podstatně sníženo riziko krádeže, poškození či jiného napadení střeženého objektu. Pokud již dojde k určitému napadení objektu zabezpečeného kamerovým či sledovacím systémem, slouží archivované výstupy ze zařízení jako důkazní prostředek, uznávaný Policií ČR. Základní monitorovací systémy s možností záznamu obrazu a zvuku.

Další službou, která je poskytována zákazníkům ARS, je zajištění a instalace Systému Obchůzkové Kontroly, eliminujícímu rizika spojená s nedbalým výkonem služebních pochůzek po střeženém objektu. Tento systém lze využít i k evidenci průjezdu vozidel či pohybu osob. Dodávka, instalace i archivace vtištění výstupů ze systému je zcela ZDARMA a je hrazena firmou ARS.

Společnost AGENCY REAL SERVIS je pojištěna v souladu se zákonem na škody prokazatelně vzniklé jejím provozem do výše 10 mil. Kč. Navíc se připojišťuje na každý objekt zvlášť, dle individuálních požadavků a rizik daného prostředí. Dále je povinností každého pracovníka být osobně pojištěn proti škodám způsobeným při výkonu svého zaměstnání na svěřeném majetku.

 

Jméno:

E-mail:

Telefon:

Zpráva:


opište text z obrázku výše

Webeditor DOMÉNY s.r.o.